ΕΝΩΣΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΥΔΑΠ

ΕΝΩΣΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΥΔΑΠ
Email: enosisypallilon@gmail.com

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου

Στον έλεγχο του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) περιήλθαν, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, οι μετοχές δεκατεσσάρων εταιριών του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων και της ΔΕΗ.


Το Ταμείο έχει τα δικαιώματα ψήφου των δεκατεσσάρων αυτών εταιρειών και, άρα, μπορεί να προβεί σε πώλησή τους.


Αναλυτικότερα, δημοσιεύθηκε εχθές στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση της Διυπουργικής, σύμφωνα με την οποία μεταβιβάζονται στο ΤΑΙΠΕΔ τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία:


- Το 51,03% του μετοχικού κεφαλαίου το ΟΛΠ.
- Το 50,96% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΘ.
- Το 65% της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου.
- Το 34,03% της ΕΥΔΑΠ.- Το 34,01% της ΕΥΑΘ.
- Το 98,44% του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος.
- Το 80,97% της ΕΛΒΟ.
- Το 25% του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.
- Το 17% της ΔΕΗ.
- Το 34,04% του μετοχικού κεφαλαίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
- Το 92,68% των μετοχών της ΑΤΕ.- Το 100% της «Ελληνικό Α.Ε.».
- Το 35,47% της «Ελληνικά Πετρέλαια».
- Το 55,19% της ΛΑΡΚΟ.Με τις μεταβιβάσεις αυτές, μπαίνει στην τελική ευθεία η υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων του τρέχοντος έτους.

Θυμίζουμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:
  • Ιωάννης Κουκιάδης, Πρόεδρος και Επικεφαλής του Συμβουλίου
Ο κος Ιώαννης Κουκιάδης είναι δικηγόρος και καθηγητής Εργατικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο παρελθόν έχει υπηρετήσει ως Υπουργός Εργασίας στην μεταβατική κυβέρνηση του Ιωάννη Γρίβα και ως Ευρωβουλευτής.
  • Κώστας Μητρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO)
Ο Δρ. Κώστας Μητρόπουλος έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρία στη συμβουλευτική και επενδυτική τραπεζική. Είναι πρώην Εκτελεστικός Πρόεδρος της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Επικεφαλής Επενδυτικής Τραπεζικής, Χρηματιστηριακής και Private Equity του ομίλου Eurobank EFG. Επίσης έχει διατελέσει Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της KANTOR Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ. Ο Δρ. Μητρόπουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Ελληνικών Χρηματιστηρίων και μέλος του Global Advisory Council του London Business School. Είναι μηχανολόγος ηλεκτρολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές (MSc) στη διοίκηση επιχειρήσεων και PhD στα οικονομικά.
  • Ανδρέας Ταπραντζής, Εκτελεστικός Διευθυντής
Ο Δρ. Ανδρέας Ταπραντζής έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων. Είναι πρώην COO και Διευθύνων Σύμβουλος Retail Banking (λιανικής τραπεζικής) στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ενώ πρωτύτερα κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) στο Ελληνικά Ταχυδρομεία. Ο Δρ. Ταπραντζής είναι κάτοχος MSc στη Χημική Μηχανολογία, Phd στα συστήματα ελέγχου διεργασιών και στη τεχνητή νοημοσύνη, καθώς επίσης και κάτοχος MBA και Πιστοποιητικού Προηγμένης Διαχείρισης από το INSEAD.
  • Αντώνιος Βαρθολομαίος, Μέλος του Συμβουλίου
Ο κος Αντώνιος Βαρθολομαίος έχει 25 χρόνια εμπειρίας κυρίως στον οικονομικό κλάδο. Είναι πρώην Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της ΕΥΔΑΠ, της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και πρώην Γενικός Διευθυντής της «Ευρωσυμμετοχές Κεφαλαίου και Επενδύσεων Ανώνυμος Εταιρεία».
  • Άννα Ζωηρού, Μέλος του Συμβουλίου
Η κα Άννα Ζωηρού είναι Ανώτερος Επιστημονικός Σύμβουλος επί των Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Ζητημάτων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπως επίσης και Σύμβουλος Ανάπτυξης Επιχειρήσεων με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία στην Ευρώπη. Είναι κάτοχος ΜΒΑ.

Από την ιστοσελίδα του Ταμείου αντιγράφουμε και αναδημοσιεύουμε και τα εξής, όπως θα δείτε η αποκρατικοποίηση της ΕΥΔΑΠ βρίσκεται στη θέση "Αποκρατικοποιήσεις σε εξέλιξη", και μην ψάξετε εσφαλμένως στο σημείο "Εταιρικό Χαρτοφυλάκιο" επειδή παρουσιάζεται ότι πουλάνε μετοχικό κεφάλαιο, θα ψάξετε στο σημείο "Υποδομές" και θα δείτε τα παρακάτω: 

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ)

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα ύδρευσης και υπηρεσιών αποχέτευσης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Η διάρκεια αυτού του δικαιώματος, όπως και η ανανέωση αυτού, ρυθμίζεται από την Σύμβαση που υπέγραψε η ίδια με το Ελληνικό Δημόσιο το 1999, ως 20ετούς ισχύος.
Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει 61% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το 10% ανήκει στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος και το υπόλοιπο βρίσκεται σε διασπορά. Η εταιρεία είναι επίσης εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Το Ελληνικό Δημόσιο έχει αναθέσει στην Credit Agricole CIB, την Εμπορική Τράπεζα και την EFG Equities το έργο του οικονομικού συμβούλου για την αποκρατικοποίηση.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ http://www.eydap.gr


Ο ιδρυτικός Νόμος του Ταμείου θα βρεθεί μπροστά μας συχνά από δω και σήμερα και καλό είναι να τον έχουμε διαβάσει όλοι.  Παραθέτουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα :


Άρθρο 11

Γενικοί κανόνες χωροθέτησης και

γενικές χρήσεις γης

Β. Γενικές χρήσεις γης
Τα δημόσια ακίνητα που προβλέπονται στο προηγού−
μενο άρθρο και τα οποία βρίσκονται σε περιοχές εκτός
εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών
προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων μπορούν να
υπάγονται, σύμφωνα με το γενικό προορισμό ανάπτυξης
και αξιοποίησής τους, στις ακόλουθες γενικές κατηγο−
ρίες χρήσεων γης:

......

4. Μεταφορικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλο−

ντικές υποδομές και λειτουργίες

Στα ακίνητα που έχουν ως γενικό προορισμό μεταφο−

ρικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδο−

μές και λειτουργίες, επιτρέπονται μία ή περισσότερες

από τις ακόλουθες χρήσεις:

α) Αεροδρόμια

β) Ελικοδρόμια

γ) Σιδηροδρομικοί σταθμοί

δ) Λιμενικές ζώνες επιβατικής, εμπορικής, αλιευτικής

και τουριστικής δραστηριότητας

ε) Αμαξοστάσια, επισκευαστικές μονάδες και σταθμοί

διαλογής

στ) Χώροι στάθμευσης οχημάτων

ζ) Κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης οχημάτων

η) Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων

θ) Μονάδες παραγωγής – διανομής ηλεκτρικής ενέρ−

γειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, διαχείρισης αποβλή−

των, απορριμμάτων κ.λπ. και συναφείς εγκαταστάσεις.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου