ΕΝΩΣΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΥΔΑΠ

ΕΝΩΣΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΥΔΑΠ
Email: enosisypallilon@gmail.com

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗ


Εκπρόσωπος Εργαζομένων στο Δ.Σ.
Αγγελάκης Μανώλης 6977 600052
email: magge@eydap.gr

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2016

 Δ Η Λ Ω Σ Η

Σχετικά με την συνεδρίαση 1189 του Δ.Σ. στις 15-7-2016


Η Διοίκηση για μια ακόμα φορά αντίθετα με όσα ορίζει το καταστατικό της ΕΥΔΑΠ, απέστειλε στα μέλη του Δ.Σ. την ημερήσια διάταξη με τα θέματα λίγες ώρες πριν την συνεδρίαση.
Γνωρίζει πρακτικά ότι είναι αδύνατον μέσα σε λίγες ώρες να μελετηθούν από τα μέλη του Δ.Σ. 25 θέματα συμπεριλαμβανομένου του νέου Οργανογράμματος.
Υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΥΔΑΠ άρθρο14, παρ.4: "Η πρόσκληση της συνεδρίασης γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση και περιλαμβάνει με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Διαφορετικά, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται, ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων".
Η Διοίκηση είχε δεσμευτεί λόγω της σοβαρότητας του θέματος ότι θα διένειμε στα μέλη του Δ.Σ. το Οργανόγραμμα αρκετές ημέρες πριν την συνεδρίαση, ώστε να έχουν το χρόνο να το μελετήσουν, κάτι το οποίο δεν έπραξε.

Επιβάλλεται η Διοίκηση και τα μέλη του Δ.Σ. να επιτελούν το θεσμικό τους ρόλο με συνέπεια και τηρώντας απαρέγκλιτα το καταστατικό της Εταιρείας.     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου