ΕΝΩΣΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΥΔΑΠ

ΕΝΩΣΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΥΔΑΠ
Email: enosisypallilon@gmail.com

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ευρωβουλευτή Κώστα Πουπάκη

ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο, 13 Μαρτίου 2012

Κ. Πουπάκης: Η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία μπορεί νααποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης εφόσον διασφαλίζονται κεκτημέναεργασιακά δικαιώματα.

Η Ευρώπη αριθμεί 160.000 συνεταιριστικέςεπιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται στην ιδιοκτησία του ενός τετάρτου και άνωτων Ευρωπαίων απασχολώντας περίπου 5.4 εκατομμύρια εργαζομένους. Τοσυνεταιριστικό μοντέλο αποτελεί καθοριστικόπαράγοντα ανάσχεσης της ύφεσης και κεντρικό πυλώνα ανάκαμψης της ευρωπαϊκήςοικονομίας με ευεργετικές επιπτώσεις στηνκοινωνία, τους καταναλωτές και την απασχόληση.Η ανακήρυξη από τον ΟΗΕ του 2012ως «Διεθνούς Έτους Συνεταιρισμών»έρχεται να αναδείξει την προστιθέμενη αξία τους στην οικονομική δραστηριότητακαι την καταπολέμηση της ανεργίας με τιςσυνεταιριστικές επιχειρήσεις να παρέχουν παγκοσμίως 100 εκατ. θέσεις εργασίας,20% περισσότερες από αυτές που προσφέρουν οι πολυεθνικές, εμφανίζοντας ανερχόμενο μερίδιο αγοράς σε κλασσικούςτομείς της οικονομίας (γεωργία, τράπεζες,λιανικό εμπόριο κ.λπ.).

Σε αυτό το πλαίσιο και με αφορμή αφενός τον ιδιαίτερα περιορισμένο αριθμό ΕυρωπαϊκώνΣυνεταιριστικών Επιχειρήσεων (έχουνσυσταθεί μόλις 17 σε όλη την Ε.Ε.) μετά τη θέσπιση του Καταστατικούτης Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας (ΕΣΕ) -Κανονισμός 1435/2003 &Οδηγία 2003/72/ΕΚ- και αφετέρου τιςεφαρμόστικες παραλείψεις ορισμένων κρατών μελών που έχουν οδηγήσει σε στέρησηεργασιακών δικαιωμάτων, υιοθετήθηκε σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Έκθεση ιδίαςΠρωτοβουλίας σχετικά με το καταστατικό της ΕΣΕ όσον αφορά στο ρόλο τωνεργαζομένων. Στο Ψήφισμα υποστηρίζεταιη αύξηση της ευαισθητοποίησης για την ΕΣΕ μέσα από στοχευμένα εκπαιδευτικάπρογράμματα και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των συνεταιρισμών σεδιασυνοριακό επίπεδο, ενώ γίνεται έκκληση στακράτη μέλη για πρόβλεψη ευνοϊκότερων όρων για τους συνεταιρισμούς, όπωςπρόσβαση σε πιστώσεις και φορολογικά κίνητρα.

Στο τελικό κείμενο τηςΈκθεσης ενσωματώθηκαν τροπολογίες του Ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη με κύριο άξονατην ανάγκη διερεύνησης του χαμηλού ποσοστού διάδοσης της ΕυρωπαϊκήςΣυνεταιριστικής Εταιρείας και την ανάληψη των απαραίτητων διορθωτικών δράσεωνμε απόλυτο σεβασμό στην εθνική κουλτούρα και σαφή κατοχύρωση των εργασιακώνδικαιωμάτων, υπογραμμίζοντας ότι είναιπρωτεύουσας σημασίας να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι ελλείψεις στηνεφαρμογή της ευρωπαϊκής Νομοθεσίας που οδηγούν σε επικίνδυνες στρεβλώσεις.

“Η ανθεκτικότητα του συνεταιριστικού μοντέλου στην ύφεση, όπωςφαίνεται και από σχετική έρευνα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, «δείχνει τοδρόμο» για μια κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάκαμψη με σημείο αναφοράςτη συνεργατική κοινωνική οικονομία της αγοράς μακριά από «καρτέλ» και«λομπίστικες» λογικές. Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις -μη παρέχονταςεπενδυτικό κέρδος- στηρίζουν την ποιοτική και αξιοπρεπή απασχόλησηεξασφαλίζοντας παράλληλα πόρους για την ευημερία τόσο των μελών τους, όσο καιτης ευρύτερης κοινωνίας. Η δυνατότητα υιοθέτησης μιας ευρωπαϊκής εικόνας -μέσωτης Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας (ΕΣΕ)- μπορεί να καταστεί σημαντικόανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μέσο διείσδυσης σε νέες αγορές. Απαιτείται,λοιπόν, η άμεση διερεύνηση του αιτήματος απλοποίησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίαςπου διέπει τη λειτουργία της ΕΣΕ, με την ανάληψη και των αντίστοιχων δεσμεύσεωνότι η απλοποίηση δεν θα μετατραπεί σε άλλοθι για τον περιορισμό των δικαιωμάτωντων εργαζομένων. Η ανάπτυξη των συνεταιρισμών, μέσα από διαφανείς διαδικασίες,καινοτόμες και υπεύθυνες πρακτικές πρέπει να αποτελέσει βασική συνιστώσα της«ελληνικής απάντησης» στην κρίση ως «κινητήριος δύναμη» εξωστρέφειας τηςεθνικής οικονομίας και ενίσχυσης της περιφερειακής συνοχής. Η προοπτική,άλλωστε, του Κινήματος για Φθηνά Προϊόντα που προσφέρει μεγάλη ανακούφιση σταελληνικά νοικοκυριά εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τη δημιουργία σύγχρονωνκαι δυναμικών συνεταιριστικών δομών”, δήλωσε σχετικά ο Έλληνας Ευρωβουλευτής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου